Rehabilitació

Si al seu immoble li cal una rehabilitació també l’ajudarem

La filosofia de ITE Tècnics és la d’oferir als nostres clients el servei més complert possible. Després de realitzar un informe Tècnic de l’edifici acurat i exhaustiu, ningú millor que els arquitectes i arquitectes tècnics de ITE Tècnics coneixeran les mesures prioritàries que cal prendre en el seu immoble. Gràcies al grau de coneixement del seu edifici també el podrem ajudar millor que ningú proposant les sol·lucions tècniques més adients.

Ajudes a la rehabilitació

El primer pas per obtenir ajudes a la rehabilitació és haver passat l´inspecció Tècnica de l’edifici, que serà indispensable per optar a ajudes a la rehabilitació.

Ajuts del Departament de mediambient i habitatge de la Generalitat:

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges

Ajuts a la rehabilitació d’habitatges a Vic

Bonificacions de l'IBI per rehabilitació a Vic

Ajuts a la rehabilitació en el pla de barris de Granollers

Ajuts a la rehabilitació i a l’implantació d’ascensors en d’edificis de Manresa

Pla Renova't de finestres, obertures i proteccions

Implantació d’ascensors

 

Patologies

Les patologies són deficiències que ha contret l’edifici. Moltes d’aquestes patologies es podrien evitar amb un manteniment periòdic del nostre edifici. Algunes són actuacions tant senzilles com la neteja, pintura, substitució de teules trencades entre d’altres .
La figura del tècnic de capçalera del seu edifici l’ajudarà a detectar les deficiències del seu edifici. Detectar i reparar una patologia en la seva fase inicial sol tenir una solució molt més simple i econòmica.